Školská rada

při Střední škole přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizaci

 

Zásady zřizování školských rad (2011)

Volební řád školské rady (2011)

Zpráva o průběhu voleb do školské rady (2011)

Školský zákon - školská rada (2012)

Zásady zřizování školských rad (2012)

Zasedání školské rady 16.2.2012:  prezenční listina   program   zápis jednání

Jednací řád (2012)