Škola realizuje projekt  CZ.1.07/1.1.24/01.0103  

Zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání na Střední škole přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizace,

který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Hlavní cíle projektu jsou:
- zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v přírodovědné oblasti,
- zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných oborů, konkrétně oborů PŘL, EBI a AGP,
- podpořit rozvoj praktické výchovy v přírodovědné oblasti,
- zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání se ve výše uvedených přírodovědných oborech,
- naučit žáky komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice,
- naučit žáky logicky uvažovat, analyzovat a řešit přírodovědné problémy,
- naučit žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi,
- naučit žáky pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
- naučit žáky využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém i občanském životě ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, aj.

Hlavními výstupy projektu jsou:
- inovativní výukové a podpůrné materiály pro výuku přírodovědných oborů,
- inovativní výuková pomůcka - on-line výukové prostředí,
- praktické výukové dny v terénu a laboratořích a laboratorní cvičení s využitím inovativních výukových materiálů a nového a dostatečného zařízení a vybavení laboratoří,
- exkurze žáků do přírodovědných pracovišť a podniků,
- vytvořené seminární práce a dny obhajob seminárních prací,
- konzultantské hodiny poskytované žákům při tvorbě seminárních prací.