Základní fakta z historie školy

 

Roku 1862 byl v Novém Jičíně ustaven Hospodářský spolek, který měl v programu založení rolnické školy.

 

Původní selská usedlost, která byla později zakoupena Hospodářským spolkem. Zde pak spolek založil roku 1866 rolnickou školu.

(1817)

 

 

Historická mapa s vyznačením polohy školy.

30. prosince 1866 byla v Novém Jičíně - Žilině otevřena dvouletá rolnická škola, vyučování však bylo zahájeno až 1. října 1867. Jejím prvním ředitelem se stal Josef Dobeš.

Od roku 1869 vedl zařízení Karel G. Kolb, který je považován za skutečného zakladatele školy.

Roku 1874 se rozhodl zemský sněm moravský změnit Rolnickou školu v Novém Jičíně na tříletou Zemskou hospodářskou školu s německým vyučovacím jazykem. Ředitelem byl nadále K.G. Kolb.

Ve školním roce 1881 / 1882 byla zavedena na středních hospodářských školách maturita, na Moravě se poprvé konala právě v Novém Jičíně.

 

Hlavní vchod do školy

(nedatováno, asi před 1. svět. válkou)

(1866) 

 

V roce 1938 byla škola přeložena do Opavy.

 

Po osvobození bylo 1. října 1945 zahájeno vyučování na dvouleté rolnické škole. Prvním ředitelem obnovené školy se stal ing. Antonín Svoboda.

V roce 1952 působily ve školní budově dva typy zemědělských škol: učňovská škola zemědělská a mistrovská škola zemědělská.

 

 
   
Pohled na školní areál:  vpravo v popředí dnešní budova laboratoří, za ní hlavní budova. Vlevo na hlavní budovu navazuje stodola, na jejímž místě je dnes tělocvična. Zcela vlevo je přízemní budova, ve které po 2. svět. válce sídlil školní statek. Dnes je na tomto místě novější budova domova mládeže.

(asi 50. léta 20. století)

 

Střední zemědělská technická škola v Novém Jičíně byla otevřena 1. září 1958. První maturity na ní se uskutečnily v roce 1962.

Oslavy 100. výročí existence školy se konaly v roce 1967. Zúčastnil se jich také tehdejší ministr školství  prof. Dr. Jiří Hájek.

V 70. letech se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce školy, v jejich polovině byla provedena fúze školního statku Vysokou školou veterinární v Brně.

Roku 1998 bylo při Střední zemědělské škole zřízeno i Střední odborné učiliště zemědělské.

Od roku 2006 nese škola název Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace.

 
    
KRONIKA ŠKOLY  (založená roku 1967 při příležitosti stého výročí školy)
 
1867 - 1967   1967   1967 - 1968   1968 - 1970   1971 - 1976
  
1976/77   1977/78   1978/79   1979/1980   1980/81   1981/82   1982/83   1983/84   1984/85
  
1989/90   1990/91   1991/92   1992/93   1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98   1998/99   1999/2000
  
2000/01   2001/02
 
 
Jiří Lapáček: Zemské střední hospodářské školy v Přerově a v Novém Jičíně a jejich učitelský sbor v letech 1875 - 1918

(příspěvek ze sborníku mezinárodní konference Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 2004)

Příspěvek mj. shrnuje výstavbu areálu zemědělské školy v Novém Jičíně - Žilině, uvádí počty a národnostní složení studentů, seznam učitelů s podrobnostmi. Rovněž obsahuje výčet pramenů, z nichž autor čerpal poznatky. Text příspěvku v plném znění je zde.

 
 
 
   Žilina, která je dnes součástí Nového Jičína, byla dříve samostatnou obcí a až do roku 1945 (zhruba) se jmenovala Söhle.

(asi 1924)

 

Absolventi a učitelé školy před hlavním vchodem.

(nedatováno, asi před 1.svět.válkou)